Pályázat szociális asszisztens munkakör betöltésére

Létrehozás: 2022. Jun. 08. - 09:27

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8460 Devecser, Miskei utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájának támogatása, adminisztratív feladatainak segítése, elektronikus adatszolgáltatások végzése, iktatás, postázás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  1. Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30) NM rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírások az irányadók,
  2. Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
  3.   Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
  4. Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. szakmai fényképes önéletrajz,
  2. végzettséget igazoló okirat másolata,
  3. pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  4. motivációs levél,
  5. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bujdos Zsuzsanna nyújt, a 06 70/511-21-79 -es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Elektronikus úton Bujdos Zsuzsanna részére a bujdos.zsuzsannaatcitromail.hu  e-mail címen keresztül

• Postai úton 8460 Devecser, Miskei utca 47.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a benne foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  https://devecserigyerekjolet.webnode.hu honlapon szerezhet.

Szerzőről