Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

Az ovi adatai:

 • Intézmény név: Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
 • Cím: 8460 Devecser, Szabadság tér 8.
 • Telefonszám: +3688 512 790
 • Email cím: vackorovodaatdevecser.hu, devioviatfreemail.hu

Vezető adatai: 

 • Név: Lennerné Pál Szilvia
 • Telefonszám: +3620 200 3820
 • Email cím: lennerne.pal.szilviaatgmail.com
   

ÓVODÁNK TÖRTÉNETE
Devecserben már 1910 körül létesítettek óvodát. A Rupert kisasszonyok vezetésével kezdődött a kisdedek felügyelete, 30-35 gyermekkel, étkezés és altatás még nem volt. 1913-tól állami kezelésben működött tovább és az 1920-1930-as évek fordulóján átlagosan 65 római katolikus felekezetű gyermeket neveltek már a Tausz nővérek. Az 1945-ös évekig több helyen is felfedezhető mint állami óvoda, mind kedvezőbb feltételekkel, és növekvő gyermeklétszámmal.

Az 1960-as évek az első Országos Alapprogram kiadása után a változás, a szakmai fejlődés, kiteljesedés évei voltak a devecseri óvoda számára is. Komoly nevelőmunka folyt, több bemutató foglalkozást tartottak az intézményben az akkori járás óvónőinek. 1972-ben megépült a kétszintes, 6 csoportos, jelenleg is működő óvodaépület. 1982-ben a demográfiai hullám szükségessé tette a bővítést, amikor három csoport épült, majd 2002-ben kapta jelenlegi formáját, s ekkor már 11 csoport várta az óvodáskorú gyermekeket.

A 2010-ben városunkat sújtó sajnálatos vörösiszap-katasztrófát követő években hazai, határon túli és osztrák összefogásnak köszönhetően óvodánk külső-belső környezete teljesen megújult. Óvjuk, védjük, vigyázzunk rá együtt!

A rendszerváltozás óta bekövetkezett, felgyorsult politikai, gazdasági változások a közoktatást is érintették, így óvodánkat is. Az óvodák számára a 137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához megteremtette a változás, a szakmai megújulás törvényes kereteit. Arra ösztönözte nevelőtestületünket, hogy átgondoljuk eddigi munkánkat. Megfogalmaztuk céljainkat, alkalmazkodva a helyi sajátosságokhoz. Kialakítottuk egyéni arculatunkat.
Óvodánk helyi pedagógiai programja adaptáció, Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program alapján készült. Ebben a programban láttuk leginkább megvalósíthatónak alapvető törekvéseinket, biztonságot adó gyermekközpontú óvoda megvalósítását. 1999. szeptember óta dolgozunk e helyi pedagógiai programmal.

2012. július 1-jén régi vágyunk vált valóra: Devecser Város Önkormányzata rendeletének köszönhetően intézményünk a „Vackor” Óvoda elnevezést viselheti.

Jelenleg óvodánk 8 csoportos, alkalmazotti létszáma 33 fő, ebből 17 fő  óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő bölcsődei gondozónő, 4 fő konyhai alkalmazott, 1 fő óvodatitkár, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő takarítónő dolgozik óvodánkban.

Egyéni arculatunkat mutatjuk a város felé, szűkebb-tágabb környezetünket formáljuk, értékeket közvetítünk, felelősséggel alakítjuk a jövő feladatait.

Küldetésünk a köznevelésügy keretein belül megjelenő, a település és vonzáskörzete óvodás gyermekeinek boldog és biztonságos környezetének megteremtése.

Óvodánkban 1998 óta „ Vackor az óvodáért” Alapítvány elnevezéssel alapítvány működik minőségi pedagógiai munkánk segítésére.

Számlaszáma: 11748090-20005162
Az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban a kuratórium elnöke, minden év októberében tájékoztatja a szülői szervezetet.
Az alapítvány kuratóriumi elnöke: Vas-Kovács Sándor

Gyermekképünk:
Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, a zenéhez és az alkotó tevékenységekhez.
Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik.
Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Pedagógiai elveink:
Célunk a szeretetteljes, érzelemgazdag óvoda megteremtése.
Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Hisszük, hogy minden gyermek a saját képességrendszerének megfelelően nevelhető, fejleszthető.
Igyekszünk kialakítani a gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődést.
Törekszünk arra, hogy kibontakoztassuk gyermekeinkben az egészséges öntudatot, ismerjék meg saját testi, szellemi, lelki értékeiket, de érzékeljék hiányosságaikat is!
A gyermekek életkorának megfelelően „csak tiszta forrásból” építkezünk, igyekszünk megőrizni a tradicionális értékeket.
Célunk a zenei képességek fejlesztése, a zenei anyanyelv megteremtése. Az óvoda nevelőtestülete saját példáján keresztül sugallja a zene szeretetét, művelését.
Feladatunknak tartjuk a tehetséges gyermekek fejlesztését úgy, hogy az ösztönzőleg hasson társaikra is.
Tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet azt, hogy:
„TISZTELLEK TÉGED, FONTOS VAGY NEKEM, CSAKIS RÁD FIGYELEK ÉS SEGÍTEK NEKED, HA SZÜKSÉGED VAN A SEGÍTSÉGEMRE!”

Tevékenységi-Naptár, Ünnepeink, Jeles napjaink:

 • Őszi ünnepkör
 • Népmese napja
 • Zene világnapja
 • Őszi Ovi-galéria megnyitó
 • Oviszüret
 • Hátizsákos kirándulások
 • Évszakzáró rendezvény és hangverseny
 • Téli ünnepkör
 • Téli Ovi-galéria megnyitó
 • Advent
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Vackor-nap
 • Farsang
 • Évszakzáró rendezvény és hangverseny
 • Tavaszi ünnepkör
 • Tavaszi Ovi-galéria megnyitó
 • Március 15.
 • Téltemető – Tavasz köszöntő Kisze-égetés
 • Víz napja
 • Húsvét
 • Föld napja
 • Anyák napja
 • Madarak, fák napja
 • Évszakzáró rendezvény és hangverseny
 • Gyermek nap