Szabad vállalkozói zóna

A szabad vállalkozási zóna besorolást a Kormány területfejlesztési célok érdekében hozta létre, mely célok eléréséhez külön törvény alapján meghatározott kedvezményeket biztosít. A zónába települő vállalkozások adókedvezményeket, fejlesztési támogatásokat kapnak, illetve a különböző foglalkoztatással, munkahelyteremtéssel összefüggő forrásokból is részesülnek.
Azokra a vállalkozásokra vonatkozik az adókedvezmény és a munkahelyteremtő támogatás, amelyek a zónákban új munkahelyet létesítenek.

A Szabad Vállalkozási Zóna kedvezményei, szabályai:

Társasági adókedvezmény:
A Tao. tv. 22/B. § (1) bekezdés k) pontja alapján fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe a szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak szerinti üzemeltetése esetén. Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg a számított társasági adó 80 %-át.

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezménye:
A szociális hozzájárulási adókedvezmény a szabad vállalkozási zónában alkalmazott, a társasági adóban fejlesztési adókedvezményre jogosultnak a fejlesztési beruházás üzembe helyezésének időpontjától számítva az új munkavállalók után jár 3 évig. Mértéke egyenlő a kifizetett (bruttó) munkabér - de legfeljebb 100 ezer Ft - 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében.
A foglalkoztatás első két évében a szakképzési hozzájárulás (mértéke: 1,5 %) alól is mentesül a kifizető (munkáltató) havi 100 ezer forint munkabérig.

KKV munkahelyteremtő beruházási támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból:
A foglalkoztatás-bővítés, az új munkahelyek teremtésének ösztönzésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére meghirdetett pályázat alapján a szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások az alaptámogatáson kívül új munkahelyenként 400 ezer Ft/új munkahely kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Fejlesztési célú európai uniós források:
A zónákba betelepült vállalkozások fejlesztési és foglalkoztatási célú támogatási igényeiket a 2014-2020-as tervezési időszakban a GINOP helyi gazdaságfejlesztést és egyben foglalkoztatást ösztönző V. prioritásában tudják érvényesíteni.