Meggyeserdői Honvéd Nyugdíjas Klub

A Klub az egykor Devecserben állomásozó alakulatok nyugállományú katonáiból, polgári dolgozóiból alakult meg 2006-ban,  célja ezek összefogása, részükre a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása, érdekeik képviselete.

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn társszervezeteinkkel, a MH. illetékes szervezeteivel, tagjai vagyunk a BEOSZ-nak.

A "Meggyeserdő" Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser 2006. májusában alakult meg, a valaha Devecser városban diszlokált három alakulat volt állományából.

A Klub bíróságon bejegyzett, pártoktól független non-profit szervezet, tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének..

A Klub nyitott, tagja lehet a három katonai szervezet volt katonája, polgári alkalmazottja, ezek családtagjai, továbbá  azok a honvédelem iránt érdeklődő személyek akik kitöltik a belépési nyilatkozatot, vállalják az Alapszabályban rögzítetteket. Felvételükről a vezetőség javaslata alapján a taggyűlés dönt. Tagjaink sorába várjuk a társ fegyveres szervezetek tagjait is.

Tevékenységünk anyagi alapját döntően a tagok által fizetett tagdíj képezi, mely kiegészül az 1%-os felajánlásokból származó bevétellel, illetve eseti támogatásokkal.

A Klub éves Munkaterv alapján működik. Havonta egy alkalommal, általában a hónap utolsó péntekjén, télen 15.00, nyáron 16.00 órakor tartunk klubgyűlést a devecseri Művelődési Házban és általában minden hónapra esik 1-2 saját vagy más szerv által szervezett rendezvény. Ezek kirándulások, gyógyfürdő látogatások, közös hétvégi pihenések, tóparti rendezvények. Rendszeresen résztveszünk a MH. országos rendezvényein valamint társszervezeteink rendezvényein.

Taglétszámunk általában 15-20 fő között van.

A Klub elérhető a 06-30-6274002-as telefonszámon, vagy a binderkatfreemail.hu illetve a meggyeserdo-klubatfreemail.hu email címen valamint a facebookon is..

Reményeim szerint az oldalon folyamatosan be tudjuk mutatni klubunk életét, fenntartva Devecser város katonai múltját, illetve lehetőséget biztosítunk egykori bajtársainknak, kollégáinknak a csatlakozásra, kapcsolattartásra.

Weboldal: https://meggyeserdo-klub.eoldal.hu/