Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Elérhetőségek:

Vezető adatai:

  • Név: Mayer Gábor
  • Telefonszám: +3688 512 780
  • Email cím: devecseratpapaitk.hu

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bemutatkozása
”Utak úgy lesznek, ahogy járunk rajtuk.”
/Hans Kudszus/

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola a kisváros központi részén található. Két iskolaépülete van; a templom mögötti ún. Kisiskolában ,- ahol Gárdonyi Géza, a híres író is tanított-, vannak az alsó tagozatosok; a Várkert felől eső részen pedig van a Nagyiskola, ahol a felső tagozatos diákok tanulnak. Mindkét épület infrastruktúrája megfelelő, nemrég zajlottak a felújítások, melyek mindkét iskola külsejét és belső kialakítását célozták. Tantermeink jól felszereltek; korszerű számítógépes terem, interaktív táblákkal ellátott tantermek segítik a színvonalas oktatást.
Az intézményben szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, a tanulók képességeiknek megfelelő tehetséggondozásban, illetve felzárkóztatásban részesülnek. A nevelők kiemelt célja az empátiára, együttműködésre, elfogadásra nevelés. Minden pedagógus állandó önképzési és szakképzési folyamatok által fejleszti tudását, szakmai módszertanát, a testi-lelki egészségre való nevelés alapvető tudásanyagát.

A diákok számtalan szakkör, így pl.: néptánc –és drámakör, háztartási szakkör, természetjáró –és honismereti kör, sportkörök /futball, kézilabda/ közül választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően. A gyenge tanulók felzárkóztatási foglalkozásokon vesznek részt heti rendszerességgel. Alsó tagozatban, és felmenő rendszerben a felső tagozatban is egész napos oktatás zajlik, segítve ezzel a szülők munkáját, a gyerekek napi felkészülését.

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a zenei és képzőművészeti nevelésre, zenei tagozatunk számos országos sikert könyvelhet el kiemelkedően tehetséges tanulói révén. Sok rajzpályázaton szerepeltek sikerrel devecseri kisdiákok, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.
Az iskola fenntartója a KLIK, működtetője Devecser Város Önkormányzata. Jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi művelődési intézményekkel, az óvodával, az önkormányzattal, Időskorúak Otthonával, a Védőnői-és Háziorvosi Szolgálattal. Az iskolai sporttevékenységet támogatja a Devecser Sport Egyesület. A Magyar Vöröskereszt 2014 decemberében bázisiskolájává avatott bennünket. A Máltai Szeretetszolgálat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ugyancsak segíti munkánkat.
Számos szabadidős tevékenység színesíti hétköznapjainkat; egészségnapi projektek keretében hangsúlyozzuk az egészséges életmód fontosságát, vannak nyelvi-és nemzetiségi témahetek,
közlekedésbiztonsági-és életvédelmi prevenciós programok, kulturális bemutatók, színházlátogatások, tanulmányi kirándulások, sportnapok…

Minden tanulónk középiskolában folytatja tanulmányait, beiskolázási arányunk 100 %-os. Az Országos kompetenciaméréseken szövegértésből és matematikából a városi iskolák szintjén teljesítünk.
Pedagógusaink is érnek el egyéni sikereket; van, aki rendszeresen publikál, könyvet jelentet meg; vannak, akik műsorszervezéssel a városi rendezvények színvonalát emelik; vannak zenei műveltséggel rendelkező munkatársaink, akik dicsőséget és hírnevet szereznek tanítványaik által.
Tehetséges diákjaink versenyeken mérhetik össze tudásukat más intézmények tanulóival, s örömmel jelenthetjük ki, hogy minden szakterületen az élmezőnyben végeznek.

Tanuló, szülő és tanár közös munkájának sikere, záloga az együttműködés, az iskolai szabályok betartása, tisztelet egymás iránt. Így lesz jövőnk sikerekkel kecsegtető, s így tudunk társadalmunk számára hasznos felnőtteket nevelni, ami minden család számára a legfontosabb cél kell, hogy legyen.
 

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola Petőfi téri épülete
A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola Várkerti épülete