Települési Értéktár

Települési Értéktárba felvett értékek

Mit jelent a települési értéktár?

A Települési Értéktárak létrehozását és működtetését a 114/2013 (IV.16) Korm rendelet a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló jogszabály szabályozza.

A különböző értéktárakban azokat az elemeket gyűjtik, melyek a magyarságra jellemző szellemi, anyagi, természeti vagy közösségi értékkel rendelkeznek. Innen lépcsőzetesen kerülhetnek egyre feljebb a kiválasztott elemek.

Települési értéktárból a megyei értéktárba, onnan a nemzeti értéktárba. Az értéktárak csúcsán a Hungarikumok listája szerepel, amelybe olyan elemek kerülhetnek be, ami ránk, magyarokra jellemzőek, külföldieknek a magyarokat juttatják eszébe.

Annak eldöntése, hogy mi kerülhet bele egyes értéktárakba, az adott értéktár bizottságának feladata. Törvény adta lehetőségünk a helyi értékek felkutatása, a Vármegyei Értéktárba való felvétele és ezáltal az értékek védelme.

Települési Értéktár Bizottság 2022.07.06-i ülésén újraalakult az alábbi 14 fővel.

Szabó Adrienn elnök

Bognárné Simon Katalin tag

Burucs Ferenc tag

Czeidli József tag

Ferenczi Gábor tag

Füstös Zsuzsanna tag

Kovács Krisztina tag

Kőszegi István tag

Marton Kristóf tag

Martonné Májer Mária tag

Mayer Gábor tag

Németh Ernő tag

Szilvási Roberta tag

Szövérfi Gellért tag

 

2023 júliusától Sikos László is tagja a Települési Értéktár Bizottságnak.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a javaslataikkal támogassák munkánkat, ezáltal a helyi értékek felkutatását. A javaslataikat az alább található adatlapon _telepulesi_tajegysegi_agazati_javaslati_adatlap.docx adhatják le.