Választási szervek

Helyi Választási Iroda

  • Vezetőjének neve: Vörösné Soós Ágnes
  • Hivatali helyiségének címe: Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.;
  • telefonszáma: +36 88 512 630;
  • e-mail címe: hivatalatdevecser.hu
  • Választási információs szolgálat elérhetőségei:            

Név

Beosztás

Szakterület

Telefonszám

E-mail cím

Vörösné Soós Ágnes

jegyző

HVI vezető

88/512-638

jegyzoatdevecser.hu

Lovasi Erika

irodavezető

HVI vezető

jogi helyettese

88/512-631

lovasi.erikaatdevecser.hu

Helyi Választási Iroda vezetőjének

 

Helyi Választási Bizottság

  • Tagjainak neve: Borsos Hajnalka elnök, Horváthné Ottlecz Judit elnökhelyettes, Mádli Sándorné tag
  • Póttagjainak neve: Délceg Ferenc Lászlóné, Mádli Beatrix
  • Elérhetősége: telefonszám: +36 88 512 630, e-mail cím: hivatalatdevecser.hu
  • Ülésének várható időpontja és részletes napirendje: 2023.12.04. - Alakuló ülés, elnök és elnökhelyettes megválasztása

                   2/2023.(XII.4.)