Napenergia Plusz Program

Létrehozás: 2023. Dec. 18. - 11:32

Napenergia Plusz Program

 

Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása

Pályázhat:

 1. Saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemély
 2. Tulajdoni lapon haszonélvezeti joggal, özvegyi joggal bíró személy

Ingatlan elvárásai:

a pályázó magánszemély:

1.(rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt

2.állandó lakóhelyéül szolgáló

3.állandó lakhatási céllal épült (pl. kivett hétvégi ház    igazolni kell az állandó lakhatást)

 - családi ház

- ikerház, sorház

- legfeljebb 6 lakásos társasház lakása

 

Formája: Vissza nem térítendő támogatás

 

Keretösszege: 75 800 000 000 Ft

Elosztása: Beküldésük idősorrendjében

Támogatásban részesíthetők:

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik
 • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel
 • a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik,
 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be
 • Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be
 • A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (KAÜ beléptetés )

 

Kizáró okok:

 • 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe
 • amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

Elszámolható költségek:

 1. előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a
 2. eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a
 3. munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a

 

Az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak :

Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15.,

Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig

 

Igényelhető támogatás maximális összege: 5 000 000 Ft

Támogatás intenzitása és mértéke: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

Önerő: 34%

Kötelező vállalások :

 • a beruházás önerejének biztosítása;
 • a rendszer üzembe helyezése (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval új szerződés aláírása

Támogatható tevékenységek:

HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet .

Egyéb feltételek:

 • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
 • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;
 • saját kivitelezés nem támogatható

Támogatható projektek száma: 15 160 db

Területi korlátozás: nincs

Megvalósítás időtartama: Támogatói Okirattól 24 hónap. Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése .

Az előregisztrációs kérelem benyújtásához csatolandó mellékletek listája :

1.hiteles teljes tulajdoni lap másolata

2.amennyiben a pályázó tulajdonjoggal rendelkezik:

  1. amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonosa a lakóingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
  2. amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal bíró     személy(ek) hozzájáruló nyilatkozata(i);

 

3.amennyiben a pályázó haszonélvezeti joggal rendelkezik:

a,a lakóingatlanban tulajdonjoggal bíró valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;

b,amennyiben a lakóingatlanon több személy is haszonélvezeti joggal bír, a Pályázó mellett valamennyi haszonélvezeti joggal bíró személy hozzájáruló nyilatkozata

4.a pályázó személyi okmányai (személyi igazolvány, magyarországi állandó lakcímet igazoló lakcímkártya, magyarországi adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány, vagy az adóhatóság által kiállított igazolás);

5. az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla minden oldala

 

Támogatási kérelem benyújtása: sikeres előregisztrációt követően

Csatolandó mellékletek listája:

 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
 • megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik hatályossá – a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel;
 • HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása;
 • amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok;
 • minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns

Fenntartási időszak: 3 év

Keressenek!

Üdvözlettel:

Kisházy Béláné Erzsi

pályázatíró                         

30/4973343

 

 

 

 

Szerzőről