FELHÍVÁS NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA ügyeleti központi helységek bérbeadására

Létrehozás: 2023. Dec. 22. - 11:47

FELHÍVÁS NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA

Devecser Város Önkormányzata (8460 Devecser, Deák tér 1. képviseli: Ferenczi Gábor polgármester) nyilvános pályázatot hirdet a 8460 Devecser, Miskei u. 1. szám alatti ingatlanon lévő, a volt ügyeleti központ helyiségeinek egészségügyi célú vagy irodának történő bérbeadására határozatlan időtartamra.

A volt ügyeleti központ helyiségei:

1. 6 m2 nagyságú előtér, 8 m2 nagyságú volt sofőr szoba, 1 m2 nagyságú mosdó, 2 m2 nagyságú WC,

2. 12 m2 nagyságú volt ügyeleti szoba, 4 m2 nagyságú volt pihenő,

3. 8 m2 nagyságú volt ügyeleti helyiség.

Az épület megtekintésének időpontja:                  2024. január 10. 1300 óra

A pályázat beadásának határideje:                       2024. január 22. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:                           Devecser Város Önkormányzata

                                                           8460 Devecser, Deák tér 1.

Az ajánlatok elbírálása:                                         2024. január 31-ig

Eredményhirdetés módja:                                         Írásban

Szerződéskötés tervezett időpontja:                      2024. február 2.

A helyiségek bérletének kezdete:                           2024. február 5.

Kiegészítő tájékoztatás igényelhető:                        Ferenczi Gábor polgármester

            Tel.:+36-20-310-1152

            Email: polgarmesteratdevecser.hu

Ajánlatok elbírálására jogosult:                                Devecser Város Önkormányzatának

                                                                                   Képviselő-testülete

A bérleti szerződés határozatlan időre köthető, 1 hónapos felmondási idővel.

Az ingatlan bérlete másra át nem ruházható.

Az épület állagának megóvása, rendszeres karbantartása a bérlő feladata.

Ajánlati feltételek

Érvényes ajánlatot tehet az a pályázó, akinek:

  • nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
  • nincs az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

  • Az ajánlatot tevő adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi tevékenységének rövid bemutatását.
  • A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolatát.
  • A megajánlott havi bérleti díjat.
  • A tervezett tevékenység, szolgáltatás bemutatását.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT – volt ügyeleti központ helyiségeinek bérlete” jelölést.

Az elbírálás szempontja

  • Bérleti díj mértéke.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy Devecser Város Önkormányzatával szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő írásban tájékoztatja a résztvevőket.

 

D e v e c s e r ,  2023. december 21.

                                                                    Ferenczi Gábor sk.
                                                                       
 polgármester

CsatolmányMéret
PDF ikon Felhívás nyilvános pályázatra446.32 KB

Szerzőről