Meghívó Helyi Esélyegyenlőségi Fórumra

Létrehozás: 2018. Sep. 24. - 12:14

                                                                                                    M E G H Í V Ó

                                                                                 Helyi Esélyegyenlőségi Fórumra

Helyszín: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

8460 Devecser, Petőfi tér 5.

Kastélykönyvtár Lovagterem

Időpont: 2018. október 2. (kedd) 14,00 óra

Tervezett program:

  1. Devecser Város Önkormányzata 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) megvalósulásának értékelése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, az 5 éves ciklus lezárása

  2. Értékelés, hogy a 2013-2018-as időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósítását, a tapasztalatok alapján szükséges új beavatkozások meghatározása

  3. Új HEP megalkotásának előkészítése, új feladatok áttekintése

D e v e c s e r , 2018. szeptember 18.

                                                                               T i s z t e l e t t e l :

                                                                                                                                       Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                          polgármester

Naptár: 
2018, október 2 - 14:00

Szerzőről