A Képviselő-testület 2024. május 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2024. May. 24. - 11:02

                                                                                     M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 29-én (szerdán) 9,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                     N A P I R E N D

                             T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója az előző képviselő-testületi üléseken született döntések végrehajtásáról, a szerződés szerinti feladatok elvégzéséről

Molnár András Kadocsa

ügyvezető

2.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Használtcikk-piac nyitvatartása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2023. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Beszámoló a Devecseri Ujság 2023. évi működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

szóló 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtása „Út, híd, járda építése/felújítása” pályázati kiírásra

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

VP6-7.2.1.1-20 pályázat

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

RRF-REP-1.1.2-24.2024-00186 számú projekttel kapcsolatos tájékoztatás

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Foltvarró Szakkör kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Körzeti megbízottak kinevezése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2024. május 24.

                                                                                                         Ferenczi Gábor sk. polgármester

Naptár: 
2024, május 29 - 09:00

Szerzőről