A Képviselő-testület 2018. november 28-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2018. Nov. 23. - 10:31

                                                                           M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. november 28-án (szerdán) 16,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                 N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

 

                                                                          N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                      Előadó:

1.

  Beszámoló az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs 2017. évben végzett tevékenységéről

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2.

   Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    Stratégiai Partnerségi Együttműködési Megállapodás módosítási kérelme

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4.

     Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat „Idősek Karácsonya” rendezvényhez kérelem

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      Szociális étkeztetés biztosítása

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       Devecser Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) jóváhagyása

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        Településrendezési eszközök felülvizsgálata

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         Devecser város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          Devecseri 480, 481, 482, 483/1 és a 483/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Dürgő Péter ingatlan bérlési kérelme

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            Kérelem airsoft pálya kialakítására a Meggyeserdő bal oldalán

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            12.

             616 hrsz.-ú ingatlant érintő fafelmérési, fakivágási, terv, és kerttörténeti tudományos dokumentáció elkészítése

              

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             13.

              2019-2020 évi Startmunka program tervezése

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              14.

               Energia ültetvény letermelése

               Ferenczi Gábor

               polgármester

               15.

                A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására benyújtott pályázat véleményezése

                Ferenczi Gábor

                polgármester

                16.

                 II. számú háziorvosi körzet működése

                 Ferenczi Gábor

                 polgármester

                 17.

                  Ravatalozóba drapéria beszerzése

                  Ferenczi Gábor

                  polgármester

                  18.

                   Tájékoztató a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről

                   Ferenczi Gábor

                   polgármester

                   19.

                    Lakossági tájékoztatás Devecser város környezeti állapotáról

                    Ferenczi Gábor

                    polgármester

                    20.

                     Devecser, Miskei utcában gyalogátkelőhely létesítése

                     Ferenczi Gábor

                     polgármester

                     21.

                      Lomispiac hulladékgazdálkodása

                      Ferenczi Gábor

                      polgármester

                      D e v e c s e r , 2018. november 23.

                                                                                                                                     Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                         polgármester

                       

                       

                       

                      Naptár: 
                      2018, november 28 - 16:00

                      Szerzőről