A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére

Létrehozás: 2019. Nov. 11. - 12:59

                                                                                                 Pályázati kiírás

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 Munkahely megnevezése: Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 8460 Devecser, Hunyadi u 21.

 Ellátandó feladat: Elsősorban pénztárosi feladatok ellátása, valamint számlázási, adminisztratív és egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

  • gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és pénzügyi szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség.

Előnyt jelent:

  • mérlegképes könyvelő képesítés.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó önéletrajzát, bérigényét,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

 Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez – „pályázat pénzügyi ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) kell benyújtani.

 Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Molnár András Kadocsától a 06/20 245-9235-ös telefonszámon lehet kérni.

Szerzőről