Pályázat háziorvosi munkakör betöltésére

Létrehozás: 2021. Feb. 12. - 09:32

Devecser Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

háziorvosi

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Ifjúság utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása Devecser I. számú háziorvosi körzet területén, valamint Kolontár településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  2. Büntetlen előélet
  3. Cselekvőképesség
  4. Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. Fényképes szakmai önéletrajz,
  2. 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
  3. végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  4. egészségügyi működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
  5. MOK tagság igazolása,
  6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-630 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1019-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: háziorvosi.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.kozigallas.gov.hu - 2021. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. A munkakör az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján vállalkozási jogviszonyban is ellátható. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

Szerzőről