A Képviselő-testület 2020. augusztus 11-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2020. Aug. 07. - 11:16

                                                                             M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. augusztus 11-én (kedden) 10,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                         N A P I R E N D

       T á r g y :                                                                                                                                   Előadó:

1.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázat benyújtása

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

ERFO Kft. kérelme Deák tér 2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecseri 2128 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázathoz kapcsolódó térvilágítás kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú "Leromlott városi terület rehabilitációja Devecserben" (szociális bérlakások építése) elnevezésű pályázattal kapcsolatos kivitelezés

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Devecseri Sportegyesület kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2020. augusztus 7.

                                                                                                          Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                               polgármester

Szerzőről