A Képviselő-testület 2019. április 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Apr. 25. - 10:38

                                                                            M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 30-án (kedden) 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                  N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                          N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1.  A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

  Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  3.

   A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   4.

    AGT 835T/TS kistraktorhoz mulcsozó beszerzés

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    5.

     Akácfa utcai játszótérre labdafogó háló beszerzése

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     6.

      Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ravatalozó drapéria beszerzése

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      7.

       Az Emlékparkban kivágásra kerülő fák pótlása

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       8.

        Döntés a VP6-19.2.1.-77-2-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Zöldség-, gyümölcs feldolgozáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésről

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        9.

         TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó pótmunka megrendelése

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         10.

          Magyar Honvédség kérelme 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          11.

           Tóth István kérelme a 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           12.

            Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola intézményátszervezésének véleményezése

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            13.

             Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Devecser Petőfi tér 11. szám alatti épülete udvarának felújítása

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             14.

              Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat létszámkeret kérelme

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              15.

               Devecser 3-as és 5-ös átemelőbe telepített szivattyúk javítása

               Ferenczi Gábor

               polgármester

               16.

                Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

                Ferenczi Gábor

                polgármester

                17.

                 Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

                 Ferenczi Gábor

                 polgármester

                 18.

                  Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

                  Vörös Tibor

                  bizottsági elnök

                  D e v e c s e r , 2019. április 25.

                                                                                                                                        Ferenczi Gábor sk. 

                                                                                                                                            polgármester

                  Naptár: 
                  2019, április 30 - 14:00

                  Szerzőről