A Képviselő-testület 2018. szeptember 26-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2018. Sep. 21. - 09:40

                                                                             M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 26-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                     N A P I R E N D  E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                           N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1. 

  Közmeghallgatás

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2. 

   BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzésének (ellenőrzési jelentés) intézkedési terve

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4.

     Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       Pápai Tankerületi Központ körzeten kívüli tanulók utaztatási költségátvállalási kérelme

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        A borszörcsöki 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó útbaigazító táblák elkészítésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” című pályázathoz kapcsolódó egészségfejlesztési programok rendezésére vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme kutyamenhely létesítésére

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            D e v e c s e r , 2018. szeptember 21.

                                                                                                                    Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                        polgármester

            Naptár: 
            2018, szeptember 26 - 17:00

            Szerzőről