Iskolarendőrök bevetésen

Létrehozás: 2017. Feb. 09. - 15:41

Az Ajkai Rendőrkapitányság iskola rendőrei egy nap alatt három általános iskolában tartottak prevenciós előadást az 1-8. osztályos tanulóknak.

Az előadások során a „Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day” világnap alkalmából beszélgettek az Internet veszélyeiről, és a kábítószer káros hatásairól, valamint az alsós gyermekek közlekedési ismereteit frissítették fel.

Az iskolák felkérésnek eleget téve az Ajkai Rendőrkapitányság részéről Molnárné Bodor Ida rendőr őrnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó és Gyuris Mónika rendőr főhadnagy kiemelt megelőzési főelőadó, az iskolarendőre program koordinátora az iskolák rendőrei segítségével -Kovács Róbert rendőr törzsőrmester és Gőcze Tamás rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízottak, a Devecseri Rendőrőrs részéről- 2017. február 9-én a Kertai Általános Iskolában, Tüskeváron a Közös Fenntartású Általános Iskolában, valamint Csöglén az Általános Iskolában tartottak előadásokat.
Elsőtől a negyedik osztályig fő témaként a gyalogos- és kerékpáros közlekedés szabályai került kijelölésre, majd a biztonságos internet használat és a korosztályt érintő bűnelkövetések jellemzőinek ismertetésére is sorkerült.

Az 5. osztálytól a 8. osztályos tanulóknak több témában tartottunk prevenciós előadásokat, kiemelten a KRESZ ismeretek felfrissítése, az internet veszélyei és a kábítószer fogyasztás káros hatásairól.
Célunk, hogy a 2016/2017. tanév második félévében az Ajkai- és Devecseri Járás összes általános- és középiskolájába tartsunk prevenciós előadásokat annak érdekében, hogy a tanulók az információk birtokában kisebb arányban váljanak bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé.

Szerzőről

DVTV