Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/devpolghiv/domains/devecser.hu/public_html/inc/func.inc.php on line 283
Devecser Város weboldala

Pályázat

1./ Pályázat kiírása beruházási ügyintézői állásra

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Építésügyi és Városfejlesztési Irodájába

 

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 32. település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Elvégzi az Önkormányzat által megvalósításra kerülő beruházások előkészítését és figyelemmel kíséri a beruházásokat, részt vesz az egyeztető tárgyalásokon. Elkészíti az Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek által benyújtásra kerülő pályázati dokumentációkat, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,

  • Büntetlen előélet,
     I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,

  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz,

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igényléséről),

  • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,

  • Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bendes István jegyző nyújt a 88/512-638-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül.

A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 8.2./ Pályázat kiírása védőnői állásra
 

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű, helyettesítés idejére (szülési szabadság, gyes, gyed) szóló védőnői állás betöltésére, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata III. sz. Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
- Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra + 20%-os havi illetménykiegészítéssel.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja: 2015. június 10.

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

 

 

Kiemelt témák A-Z

 

Devecseri Ujság

Devecseri Ujság 2015/3. szám Devecseri Ujság 2015/2. szám Devecseri Ujság 2015/1. szám Devecseri Ujsag 2014/12. szám nem jelent meg Devecseri Ujsag 2014/11. szám Devecseri Ujsag 2014/10. szám Új Devecseri Újság 2014/9. szám Új Devecseri Újság 2014/8. szám Új Devecseri Újság 2014/7. szám Új Devecseri Újság 2014/6. szám Új Devecseri Újság 2014/5. szám Új ...

Tovább »

Vörösiszap-katasztrófa

2010. október 4-én átszakadt az ajkai MAL Zrt. Ajka és Kolontár közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió köbméternyi iszap elöntötte többek között Devecser mélyebben fekvő részeit, a város területének kb. egyharmadát. A termőtalajok átlagánál több nehézfémet tartalmazó, erősen lúgos ...

Tovább »

Kiemelt témák A-Z

Kiemelt témák A-Z Adózás Állás Anyakönyv Bejelentések Család Egészség, sport Engedélyek Építés Gépjármű Hagyaték Időpontfoglalás Környezetvédelem Közérdekű adatok Kultúra, programok Közbeszerzés Nyomtatványok Okmányiroda Oktatás Rendelettár Szociális ügyek, ...

Tovább »

Websas

 ...

Tovább »


[ Fel, oldal eleje ]