Bejelentkezés lomtalanításra, szelektív gyűjtőedényre és szerződéskötésre

Létrehozás: 2017. Oct. 03. - 10:08

Tájékoztatás az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. devecseri kihelyezett ügyfélszolgálatáról

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Devecser Város Önkormányzata és az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. együttműködésében

2017. október 11-én (szerdán) 13:00-tól 16:00-ig

a Művelődési Házban (Jókai u. 3.)

kihelyezett ügyfélszolgálat

keretében lesz lehetősége a devecseri polgároknak

  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan tájékoztatást kérni
  • hulladékszállítási szerződést kötni vagy módosítani
  • bejelentkezni lomtalanításra
  • házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő edényt igényelni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartások lomtalanítása Devecser városban házhoz menő módszerrel történik, amely során az ingatlanhasználó által igényelt lomtalanítás során, előre egyeztetett napon, 0,5 m³ mennyiségű kihelyezett lomhulladék díjmentesen elszállításra kerül azon devecseri ingatlantulajdonosoktól, akik rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel és nincs díjtartozásuk.

Az egyéni szelektív hulladékgyűjtésben részt venni kívánó devecseri ingatlanhasználók részére 1 darab edényt térítésmentesen biztosít az "AVAR AJKA" Nonprofit Kft., és az edények ürítése is térítésmentesen történik. Ezt a lehetőséget azonban csak azon ügyfeleiknek biztosítja, akik nyilvántartásukban szerződött partnerként szerepelnek az önkormányzat által megadott adatok alapján, és nincs díjhátralékuk.

Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!

Devecser, 2017. október 3.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Ferenczi Gábor sk.                                                                  Péter Gábor sk.
             polgármester                                                   „AVAR AJKA” Nonprofit Kft.

Naptár: 
2017, október 11 - 13:00 - 16:00

Szerzőről