Az egykori Járási Berta Kórház felújított épületének átadása

Létrehozás: 11/04/2020 - 19:08

Szeptember 18-án 10 órakor avató ünnepség keretében adták át az egykori Járási Berta Kórház felújított főépületét. A megjelenteket az Ifjúsági Fúvószenekar dallama fogadta. Vincze Barbara tanítónő narrátorként működött közre és köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Rig Lajos országgyűlési képviselő. Dávid Eszter 8. osztályos tanuló népdalcsokor előadással nyitotta meg az ünnepséget. Ezt követte Ferenczi Gábor és dr. Kovács Zoltán ünnepi beszéde. A szónokok megemlékeztek a 110 évvel ezelőtti avató ünnepségről, ahol jelen volt a névadó Esterházy Ferenc özvegye, Lobkowitz Berta hercegné is. Felelevenítették a kórház történetét a bezárásáig, s az azt követő évtizedek próbálkozásait a hasznosításáért, valamint a mostani sikeres pályázást. Bereczky Nóra a Járási Hivatal vezetője levélben köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Ez alkalomból emléktáblát is avattak e jeles eseményen. A nemzeti szalag átvágása után Nagy Nándor Richárd plébános megáldotta az eredeti szépségében pompázó épületet. Az itt új otthonra lelt szociális intézmények vezetője György Anita - Maros László kivitelező társaságában mutatta be az intézményt. Czeidli József Devecser Város Önkormányzata 2017-ben kapott értesítést, hogy elnyerte a döntéshozók támogatását a Devecseri Család - és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése című, 2016-ban benyújtott pályazata, melynek eredményeként a város 120.600.000 Ft támogatásban részesült. A fejlesztési elképzelések megvalósulásához az Önkormányzat további mintegy 80 millió Ft önerőt tett hozzá, hogy valamennyi, a város által működtetett szociális intézmény egy helyen, a költséghatékonyság jegyében, a legmagasabb szakmai feltételeknek és lakossági elvárásoknak megfelelően kerülhessen elhelyezésre. A projekt keretében fejlesztésre kerültek a Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve az önkormányzat által ellátott szociális étkeztetés intézménye, melyek - a házi segítségnyújtás központjával és az idősek nappali foglalkoztatásával együtt az egykori kórház felújításra kerülő főépületében kaptak helyet. A fejlesztéssel egy új szociális centrum - a volt devecseri kórház „A” épületében (Devecser, Miskei u.47.) – jött létre. A telephely önkormányzati tulajdonban van, 2015 óta ismét tehermentes, miután az önkormányzatnak 5 millió forintért sikerült kiváltania egy 2009-es adásvétel miatt több mint 60 millió forintra rúgó devizahitel-tartozást. A projekt megvalósulásával valamennyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése megvalósult. A beruházás során akadálymentesítési és energiahatékonysági fejlesztésekre került sor. Az akadálymentesítés megvalósulásának elősegítéséhez a tervezés és a műszaki megvalósítás során rehabilitációs szakértő került bevonásra. A szakértő részvétele biztosította, hogy az egyetemes tervezés elvei és az egyenlő esélyű hozzáférés szülessen meg a beruházás során. Az energiahatékonysági fejlesztések során fotovoltaikus rendszer került kiépítésre, valamint a nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre került sor. Az önkormányzat saját költségén napelemrendszert telepíttetett az ingatlanhoz. A megújuló energiaforrás és az egyéb energiahatékonysági intézkedések alkalmazása a projekt eredményeinek költséghatékony fenntartását fogják biztosítani. A beruházás mellett a projektben eszközbeszerzés és gépjármű beszerzés is szerepelt. Utóbbi egy terepjáró, amely a külterületen élők elérését segíti elő. Ezeken a területeken többnyire társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok élnek, akiknek nagy szükségük van az életminőséget javító szociális alapszolgáltatások elérhetőségére. Eszközbeszerzés keretében pedig kizárólag új, a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök kerültek kiválasztásra. A minőségi és fenntartható eredmények elérése érdekében plusz 2 fő alkalmazására is sor kerül, hogy a megnövekedett igények kielégítése hatékonyabban megvalósulhasson. A megvalósuló projekt eredményeként az infrastrukturális fejlesztések mellett olyan minőségi fejlesztés (humánerőforrás fejlesztés) is létre jön, amely elősegíti a területi különbségek kiegyenlítődését, és megvalósítja az egyenlő esélyű hozzáférés elvét.