Somló-környéki Feladatellátó Intézmény

Intézmény név: Somló-környéki Feladatellátó Intézmény

Megbízott vezető:
Név: György Anita
Telefonszám:06/30/190-34-76
Email cím:devicsaladatvnet.hu

Intézmény bemutatása:
Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 22 településen látunk el, a házi segítségnyújtást 11 településen biztosítjuk. Az idősek nappali ellátásához Devecser városában lehet igénybe venni, azonban a hozzáférés lehetősége adott minden társult településen élő idős számára.
Az intézmény székhelye Devecser, Petőfi tér 5.,itt került kialakításra az idősek nappali ellátása, továbbá itt történik a házi segítségnyújtás szakmai munkájának koordinálása.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat külön épületben, a Deák tér 2. szám alatti telephelyen található.

Intézményünk komplex feladata az ellátási területen jelentkező szociális problémák adekvát ellátási formákkal történő kezelése. Az idősellátás vonatkozásában elsődleges célunk, hogy szolgáltatásunkkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy ellátottjaink minél tovább élhessenek megszokott környezetükben, és csak akkor kényszerüljenek önállóságukat feladni, ha külső segítséggel erre már nincs lehetőség.

A családsegítő szolgálat dolgozói a családban jelentkező működési zavarok megoldásában, vagy a megoldási lehetőségek feltárásában, a krízishelyzetek elhárításában igyekeznek hatékony segítséget nyújtani.
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai a gyermekek érdekeinek maximális figyelembe vételével törekszenek az őket érő negatív hatások elhárítására.

Fogadó órák:

 

Fotók megtekintése