Hulladék elhelyezése a Használtcikkpiacon

Létrehozás: 2019. Aug. 07. - 15:26

Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a Meggyeserdei Használtcikkpiac területén hulladék illegális elhelyezése és tárolása szigorúan tilos.

Célunk, hogy a felhalmozódott illetve a folyamatosan keletkező hulladékot az árusok bevonásával szelektíven gyűjtsük és szállíttassuk el a környezettudatosság és a hulladék mennyiségének csökkentése  érdekében.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2019. (VII. 25.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a város által működtetett Meggyeserdei használtcikk piac hátsó vevőparkolója mögötti területen szelektív gyűjtőpont kerüljön kialakításra, ahol első ütemben papír- PET-, fém-, üveg- és fahulladék, bútorok, fanyílászárók és használhatatlanná vált, alapvetően fém alkotórészekből álló háztartási gépek (hűtők, mosógépek, mikrók stb.) kerülhetnek elhelyezésre.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a szelektív gyűjtőpont kialakításához folytassa a szervezőmunkát, és a kapcsolódó operatív feladatokat a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel végeztesse el.

A Képviselő-testület megbízta továbbá a Kft-t, hogy a közműberuházások elkészülte után pótolja a hátsó vevőparkoló területén hiányzó kerítést és gondoskodjanak arról, hogy a parkoló hétfőtől-péntekig zárva legyen.

Devecser, 2019. augusztus 7.

                                               Ferenczi Gábor sk.                            Bognár Balázs sk.
                                                 polgármester                                   ügyvezető igazgató

Szerzőről