FELHÍVÁS SZEMETELNI TILOS!

Létrehozás: 2019. Oct. 17. - 15:07

FELHÍVÁS

SZEMETELNI TILOS!

Felhívjuk a Devecser-Meggyeserdei Használtcikkpiacon árusítók és a piacra látogatók figyelmét, hogy a piac területén a szemétlerakás szigorúan tilos, és környezetvédelmi, valamint közigazgatási bírsággal sújtandó.

A tettenért elkövetővel szemben minden esetben eljárást kezdeményezünk, és a hatályos házirend és működési szabályzat alapján azonnali hatállyal kitiltásra kerül a piac területéről. Aki illegálisan szemetet helyez el a piac területén, az a környezet védelmét szolgáló előírásokat megszegi, környezetvédelmi bírságot köteles fizetni, amely adók módjára behajtható köztartozás. A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, szabálysértési, továbbá kártérítési felelősség alól, továbbá a természet vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

Aki a környezet elemeit terheli, szennyezi vagy az egyéb környezetvédelmi előírásokat megszegi, 150.000,-Ft közigazgatási pénzbírsággal is sújtható, melynek kiszabásáról a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik. Kérjük a fentiek figyelembe vételét és betartását!

Devecser, 2019. október 17.

Tisztelettel:

                                           Ferenczi Gábor sk.                           Bendes István sk.
                                             polgármester                                           jegyző

Szerzőről