Devecser Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Nov. 06. - 11:11

Devecser Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az éves költségvetésben megállapított beruházások és felújítások megvalósítása, műszaki-pénzügyi lebonyolítása. Közreműködés a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Beruházások, felújítások, karbantartások, műszaki ellenőrzése. Helyi közutak építésének, felújításának döntésre történő előkészítése és végrehajtása. Elkészíti az önkormányzat és költségvetési szervei által benyújtásra kerülő pályázati dokumentációkat, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet és a cafeteria szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. Cselekvőképesség,
 3. Büntetlen előélet,
 4. Középfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség, szakképzettség,
 5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy közlekedési felsőfokú szakképzettség,
 2. műszaki ellenőri és/vagy műszaki vezetői jogosultság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 3. hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti formátumban
  2. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  3. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  4. nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
  5. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
  6. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  7. műszaki vezetői tapasztalat igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

Szerzőről