Avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről lakossági tájékoztató

Létrehozás: 2020. Sep. 16. - 07:00

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 23/2003. (IX.16.) Önk. rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzattal összhangban az alábbiak szerint szabályozza Devecser város belterületén a nyílttéri égetést.

Főszabályként az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű növényi hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag

október 1-jétől április 30-ig munkanapokon,

10 és 18 óra között megengedett,

TILOS bárminemű égetés minden HÉTVÉGÉN,
illetve: március 15., húsvét, október 23., október 31., november 1. napokon.

AZ ÉGETÉS SORÁN KÖTELEZŐEN KÖVETENDŐ SZABÁLYOK:

Avart és kerti hulladékot (egyszerre maximum 1 m3 mennyiséget), szélcsendes időben, a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt, 10-18 óra között, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. Avart és kerti hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.

Az égetés a környezetre további tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelenthet, a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani (a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható).

Fontos, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot!

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést!

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 31/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 9. §-a alapján a kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki május 1. és szeptember 30. között kerti hulladékot éget, aki ezen az időszakon kívül 18 -10 óra között kerti hulladékot éget, az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább végzi az égetést, valamint kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése szerint lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.  Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban kell bejelenteni

                                                                                                                                                                           Vörösné Soós Ágnes
                                                                                                                                                                                     jegyző

Szerzőről