Talajvízkút létesítése

Létrehozás: 2018. Dec. 27. - 10:55

Az engedély nélkül létesített kutakkal kapcsolatos, a moratórium határidejét meghosszabbító jogszabályi rendelkezést módosították:

2018. évi CXXI. törvény  alapján a kutak bejelentésének, fennmaradási engedély kérésének határideje 2020. december 31-ig vízgazdálkodási bírság nélkül lehetséges.

 

Feladat leírás:         <500 m3/év kapacitású talajvízkút létesítése

Eljárási illeték:        5.000.- Ft, fennmaradási engedély kérése esetén az eljárás illetékmentes

Jogszabály:             72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről.

Folyamat:               

1. terveztetés szakági tervezővel
2. tervek és a mellékelt engedélykérelem beadása a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalba
3. vízjogi létesítési engedély kiadása
4. kút létesítése
5. vízjogi üzemeltetési engedélyezésre dokumentáció beadása az Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalba
6. vízjogi üzemeltetési engedély kiadása

Szerzőről