Pályázati lehetőség pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Létrehozás: 2020. Oct. 30. - 08:41

Devecseri Polgármesteri Hivatal                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020.12.01-től előreláthatólag 2023.08.31-ig tartó közszolgálati jogviszony   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont; pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tárgyi eszköz nyilvántartás, kintlévőségek kezelése - helyi adók kivételével - , bevételek könyvelése, egyéb pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a helyi önkormányzati rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

  1. Magyar állampolgárság,
  2. Cselekvőképesség,
  3. Büntetlen előélet,
  4. Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
  5. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

önkormányzati gazdálkodási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
  2. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  3. végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  4. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vörösné Soós Ágnes jegyző nyújt, a 06/88/512-638 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4811-59/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Devecseri Polgármesteri Hivatal jegyzője bírálja el. A tartalmi és formai feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes elbírálását követően kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázók a döntésről postai úton kapnak értesítést. A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devecser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szerzőről