A Képviselő-testület 2020. szeptember 15-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2020. Sep. 11. - 12:32

                                                                                    M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 15-én (kedden) 11,30 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                                  N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                             Előadó:

1

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2019. évi tevékenységéről

 

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Könyvtár téli zárva tartása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

6

Kérelem vételár megfizetés hosszabbítására

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Devecseri 333/3 hrsz.-ú lakótelek értékesítése

Ferenczi Gábor

polgármester

8

IPS-tec Hungary Kft. kérelme a 0161/33 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Telekvásárlási kérelem

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Devecser, Ifjúság u. 4. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Devecseri 1711 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdon megszüntetése

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Devecseri 625 hrsz-ú és 627 hrsz.-ú ingatlanok műemléki védettségének törlése

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Raktárhelyiség használati díjának megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Simon I. u. 17. - gázkazán cseréje

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Lakatos utcában vízvezeték rendszer kiépítése

Ferenczi Gábor

polgármester

16

Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

17

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó megszervezésének támogatása

Ferenczi Gábor

polgármester

18

Szőke Melinda kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

19

Intézményjelölő és idegenforgalmi tájékoztató táblák kihelyezése

Ferenczi Gábor

polgármester

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok.

Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen előre bejelenteni.

D e v e c s e r , 2020. szeptember 11.

                                                                                                                                Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                    polgármester

Szerzőről