A Képviselő-testület 2020. október 29-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2020. Oct. 22. - 11:47

                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 29-én (csütörtökön) 12,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Polgármesteri Hivatal

Devecser, Deák tér 1.

                                                                            N A P I R E N D

                            T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2

Szociális tűzifa beszállítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3

Művelődési Ház színháztermében lévő székek kárpitozása

Ferenczi Gábor

polgármester

4

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. finanszírozása

Ferenczi Gábor

polgármester

5

Meggyeserdő vízellátása, az üzembiztos működés érdekében tett lépések

Vörös Tibor

ágazatvezető

6

„Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázathoz önrész biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „Leromlott városi terület rehabilitációja Devecserben" (szociális bérlakások építése) elnevezésű pályázathoz önrész biztosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

Belső Réka kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Dr. Horváth Ildikó kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

10

Pályázat kiírása a Devecser I. számú háziorvosi körzet háziorvosi állására

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Belső ellenőrzési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Lemondás bizottsági elnöki tisztségről

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2020. október 22.

                                                                                                                                Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                    polgármester

Szerzőről