A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Sep. 20. - 12:55

                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                        N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                              Előadó:

1.

  A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2.

   Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

   szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4.

     Beszámoló az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájára sütő beszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Devecseri ingatlanok felajánlása

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub kérelme

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            12.

             Szűcs Miklós István bérleti szerződés meghosszabbítás kérelme

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             13.

              TOP-2.1.3-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              14.

               TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó bútor beszerzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

               Ferenczi Gábor

               polgármester

               15.

                TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszköz beszerzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

                Ferenczi Gábor

                polgármester

                16.

                 TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázat során felújítandó Devecser, Miskei u. 47. sz. alatti ingatlan – volt kórház épület - felújítási kivitelezésével kapcsolatos részszámla kifizetésének jóváhagyása

                 Ferenczi Gábor

                 polgármester

                 17.

                  Rendezési terv módosítás – bányaterület – és az ehhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

                  Ferenczi Gábor

                  polgármester

                  18.

                   Sárközi Róbert építési ügye

                   Bendes István

                   jegyző

                   19.

                    Vági István Antal kérelme

                    Ferenczi Gábor

                    polgármester

                    20.

                     Közmeghallgatás

                     Ferenczi Gábor

                     polgármester

                     D e v e c s e r , 2019. szeptember 20.

                      

                                                                                                                           Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                               polgármester

                     Naptár: 
                     2019, szeptember 26 - 17:00

                     Szerzőről