A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Sep. 20. - 12:55

                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. szeptember 26-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                        N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                              Előadó:

1.

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 2. módosítása

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

Beszámoló az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde konyhájára sütő beszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Devecseri ingatlanok felajánlása

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Szűcs Miklós István bérleti szerződés meghosszabbítás kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

TOP-2.1.3-15 pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó bútor beszerzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszköz beszerzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatok elbírálása

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázat során felújítandó Devecser, Miskei u. 47. sz. alatti ingatlan – volt kórház épület - felújítási kivitelezésével kapcsolatos részszámla kifizetésének jóváhagyása

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

Rendezési terv módosítás – bányaterület – és az ehhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

Sárközi Róbert építési ügye

Bendes István

jegyző

19.

Vági István Antal kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

20.

Közmeghallgatás

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. szeptember 20.

 

                                                                                                      Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                          polgármester

Naptár: 
2019, szeptember 26 - 17:00

Szerzőről