A Képviselő-testület 2019. október 21-én alakuló ülést tart

Létrehozás: 2019. Oct. 17. - 12:05

                                                                                          M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 21-én (hétfőn) 16,00 órai kezdettel nyilvános alakuló ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Kastélykönyvtár (Lovagterem)

Devecser, Petőfi tér 5.

                                                                                 N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                    Előadó:

1

Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Borsos Hajnalka

Helyi Választási Bizottság

elnöke

2

A helyi önkormányzati képviselők eskütétele, eskütételi okmány aláírása

 

Borsos Hajnalka

Helyi Választási Bizottság

elnöke

3

A polgármester eskütétele, eskütételi okmány aláírása

Borsos Hajnalka

Helyi Választási Bizottság

elnöke

4

Polgármesteri program ismertetése

 

Ferenczi Gábor

polgármester

5

A polgármester illetményének rögzítése

Bendes István

jegyző

6

Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

7

Alpolgármester megválasztása, eskütétele, eskütételi okmányának aláírása, tiszteletdíjának megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

8

A bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása, a nem képviselő tagjainak eskütétele, eskütételi okmányuk aláírása

Ferenczi Gábor

polgármester

9

Tiszteletdíjak megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

10

10.1. Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatás

10.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre történő felhívás

10.3. Gazdasági program előkészítése

Ferenczi Gábor

polgármester

11

Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tandíj átvállalásának kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

12

Devecser 4-es átemelőbe telepített szivattyúk javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

13

Kovács Ottó kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

14

Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány faültetési kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

15

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügye

Ferenczi Gábor

polgármester

D e v e c s e r , 2019. október 17.

                                                                                                         Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                            polgármester

Naptár: 
2019, október 21 - 16:00

Szerzőről