A Képviselő-testület 2019. március 27-én nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Mar. 22. - 10:11

                                                                       M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 27-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                           N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                  N A P I R E N D

                           T á r g y :                                                                                                            Előadó:

1.

  A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Ferenczi Gábor

  polgármester

  2.

   A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

   Ferenczi Gábor

   polgármester

   3.

    A szociális bérlakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

    Ferenczi Gábor

    polgármester

    4

     Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2018. évben végzett tevékenységéről

     Ferenczi Gábor

     polgármester

     5.

      Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi tevékenységéről

      Ferenczi Gábor

      polgármester

      6.

       Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2018. évi munkájáról, tájékoztató a Városnapok előkészítéséről

       Ferenczi Gábor

       polgármester

       7.

        Devecser Város Önkormányzata középtávú tervének módosítása

        Ferenczi Gábor

        polgármester

        8.

         Hitel kérelem

         Ferenczi Gábor

         polgármester

         9.

          Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének véleményezése

          Ferenczi Gábor

          polgármester

          10.

           Devecser I. számú Védőnői körzet védőnői állása

           Ferenczi Gábor

           polgármester

           11.

            Védőnői állásra pályázat kiírása

            Ferenczi Gábor

            polgármester

            12.

             Devecseri 333/5 és a 333/6 hrsz.-ú lakótelkek értékesítése

             Ferenczi Gábor

             polgármester

             13.

              Döntés „Devecser Város Év Rendőre” díj adományozásáról

              Ferenczi Gábor

              polgármester

              D e v e c s e r , 2019. március 22.

                                                                                                                                  Ferenczi Gábor sk.

                                                                                                                                      polgármester

              Naptár: 
              2019, március 27 - 14:00

              Szerzőről