A Képviselő-testület 2019. április 30-án nyilvános ülést tart

Létrehozás: 2019. Apr. 25. - 10:38

                                                                            M E G H Í V Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 30-án (kedden) 14,00 órai kezdettel nyilvános ülést

tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

                                                                  N A P I R E N D   E L Ő T T

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Ferenczi Gábor

polgármester

                                                                          N A P I R E N D

                          T á r g y :                                                                                                           Előadó:

1.  A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

2.

Beszámoló a védőnők 2018. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

3.

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

4.

AGT 835T/TS kistraktorhoz mulcsozó beszerzés

Ferenczi Gábor

polgármester

5.

Akácfa utcai játszótérre labdafogó háló beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

6.

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ravatalozó drapéria beszerzése

Ferenczi Gábor

polgármester

7.

Az Emlékparkban kivágásra kerülő fák pótlása

Ferenczi Gábor

polgármester

8.

Döntés a VP6-19.2.1.-77-2-17 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Zöldség-, gyümölcs feldolgozáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésről

Ferenczi Gábor

polgármester

9.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó pótmunka megrendelése

Ferenczi Gábor

polgármester

10.

Magyar Honvédség kérelme 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

Ferenczi Gábor

polgármester

11.

Tóth István kérelme a 0621/5 hrsz.-ú ingatlan használatára

Ferenczi Gábor

polgármester

12.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola intézményátszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

13.

Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Devecser Petőfi tér 11. szám alatti épülete udvarának felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

14.

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat létszámkeret kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

15.

Devecser 3-as és 5-ös átemelőbe telepített szivattyúk javítása

Ferenczi Gábor

polgármester

16.

Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ferenczi Gábor

polgármester

17.

Beszámoló Devecser Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ferenczi Gábor

polgármester

18.

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről

Vörös Tibor

bizottsági elnök

D e v e c s e r , 2019. április 25.

                                                                                                                      Ferenczi Gábor sk. 

                                                                                                                          polgármester

Naptár: 
2019, április 30 - 14:00

Szerzőről