A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állás betöltésére

Létrehozás: 2020. Apr. 15. - 16:23

                                                                                           Pályázati kiírás

A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állás betöltésére határozott időre (gyes, gyed idejére), 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 Munkahely megnevezése: Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

 Ellátandó feladat: Gépjárműadó, telekadó, mezőőri járulék kivetése, beszedése, végrehajtási feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

  • gazdasági középiskolai végezettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztensi szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség,

  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 4.

 Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez – „pályázat pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Vörösné Soós Ágnes jegyzőtől a 88/512-631-es telefonszámon lehet kérni.

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Szerzőről