A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi (adóügyi) és szociális ügyintézői munkakörök betöltésére

Létrehozás: 2020. Mar. 20. - 10:23

PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI (ADÓÜGYI) ÜGYINTÉZŐI ÁLLÁSRA

A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet határozatlan idejű pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állás betöltésére, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 Munkahely megnevezése: Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

 Ellátandó feladat: Helyi iparűzési adó, építményadó, talajterhelési díj, mezőőri járulék, telekadó kivetése, beszedése, végrehajtási feladatok ellátása.

 Pályázati feltételek:

 • Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

 • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül megállapításra.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez – „pályázat pénzügyi (adóügyi) ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Vörösné Soós Ágnes jegyzőtől a 88/512-631-es telefonszámon lehet kérni.

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐI ÁLLÁSRA

A Devecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet határozatlan idejű szociális ügyintézői állás betöltésére, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 Munkahely megnevezése: Devecseri Polgármesteri Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

 Ellátandó feladat: Szociális ellátásokkal, szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos feladatok ellátása, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése.

 Pályázati feltételek:

 • Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

 • büntetlen előélet,

 • magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

 • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül megállapításra.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 A pályázatot a Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez – „pályázat szociális ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást Vörösné Soós Ágnes jegyzőtől a 88/512-631-es telefonszámon lehet kérni.

A Devecseri Polgármesteri Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Szerzőről