Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére

Létrehozás: 2018. Nov. 05. - 13:44

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 3 fő védőnői állás betöltésére, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Munkahely megnevezése: Devecser Város Önkormányzata I. sz., II. sz. és III. sz. Védőnői körzet 8460 Devecser, Miskei u. 47.

Ellátandó feladat: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:

- Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság.

Pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- szakképesítést igazoló okirat másolatát,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

- nyilatkozatot arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér.

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül megállapításra + 30%-os havi illetménykiegészítéssel.

Az Önkormányzat az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít.

A pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján való közzétételének időpontja: 2018. november 9.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot Devecser Város Polgármesteréhez – „pályázat védőnői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a polgármesternél a 88/512-630-as telefonszámon lehet kérni.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Naptár: 
2019, február 28 - 16:00

Szerzőről