Fontos döntések Használtcikkpiaccal kapcsolatban

Létrehozás: 2017. Nov. 08. - 11:05

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, a Meggyeserdei Használtcikkpiacon bérlőket, hogy Devecser Város Önkormányzatának új Képviselő-testülete az október 25-i alakuló ülésen számos fontos döntést hozott a Meggyeserdei Használtcikkpiaccal kapcsolatban.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 295/2017. (X. 25.) Kt. számú határozatot hozta:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy 30 napon belül készítsen üzleti és fejlesztési tervet, különös tekintettel a bérlők által felhalmozott adósságok behajtására a Használt-cikk piacra vonatkozóan.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Devecseri Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy két héten belül taggyűlést hívjon össze.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntéséről a Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 296/2017. (X. 25.) Kt. számú határozatot hozta:

1./ Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy a Használt-cikk piac területén a kamerarendszer kiépítése befejezéséhez 5 db Techson kamerát 185.000,-Ft + Áfa, 1 db Techson digitális 16 csatornás rögzítőt 105.000,-Ft + Áfa, 1 db Mikrohullámú átjátszót 52.000,-Ft + Áfa összegért beszerezzen az Infex Kft-től, melynek költségeit a Használt-cikk piac bevételéből biztosíthatja.

2./ A Képviselő-testület  megbízza a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, hogy a kamerák kiépítését, annak befejezését 30 napon belül oldja meg.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntéséről a Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 297/2017. (X. 25.) Kt. számú határozatot hozta:

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac” területén lévő villamos légvezeték hálózat kiépítése érdekében beérkezett ajánlatokat megvizsgálta, és megállapítja, hogy a

·               Vemivill Kft. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) - bruttó 998.350,- Ft,

·               Kolonics Tibor e.v. (8460 Devecser, Fekete A. u. 50.) - bruttó 1.015.110,- Ft, és

·               Imre Sándor e.v. (8483 Somlószőlős, Kossuth u. 27.) - bruttó 1.030.110,- Ft

összegben benyújtott ajánlata érvényes.

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac” területén lévő villamos légvezeték hálózat kiépítése érdekében - tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a Vemivill Kft. (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) tette bruttó 998.350,- Ft összegben -, a kivitelezési munkák elvégzésével a Vemivill Kft.-t (8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 3/A.) bízza meg. 

3./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú 27 ha 8.812 m2 nagyságú, "kivett telephely" megnevezésű ingatlanon a „Használt-cikk piac” területén lévő villamos légvezeték hálózat kiépítése érdekében felmerült vállalkozási díj összegének – bruttó 998.350,- Ft – fedezetét a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nél a „Használt-cikk” piac üzemeltetése során keletkezett bevétel terhére kívánja biztosítani.

4./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére küldje meg.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 298/2017. (X. 25.) Kt. számú határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a Devecser, Meggyeserdő 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő – 2016. december 16. napjától a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett –  Használt-cikk piac helyhasználati díjait 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg:

a) Építmények helyhasználati díja bruttó 480,-Ft/m2/hó

b) Építmények előtti terület helyhasználati díja bruttó 100,-Ft/m2/hó

c) Napi helyhasználat díja bruttó 6.000,-Ft/nap

d) Büfék helyhasználati díja bruttó 60.000,-Ft/hó

e) Parkolási díj gépjárművenként – kivéve a havi és napi helyhasználati díjas tulajdonában, vagy használatában lévő 1 db gépjármű esetén –  bruttó 500,-Ft/nap

2./ A Képviselő-testület a kaució nagyságát egy havi bérleti díjban állapítja meg, melyet a szerződéskötéskor kell befizetni.

3./ A Képviselő-testület a devecseri lakóhellyel – állandó lakcímmel – rendelkező árusoknak a helyhasználati díjból – 2018. január 1. napjától – 10 % kedvezményt biztosít.

4./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse, hogy a Használt-cikk piac üzemeltetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 299/2017. (X. 25.) Kt. számú határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a Devecser, Meggyeserdő 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő – 2016. december 16. napjától a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett – Használt-cikk piac helyhasználati díjánál az alábbi kedvezményt állapítja meg 2017. december hónapra:

A 2017. december havi helyhasználati díja elengedésre kerül azon bérlőnek, akinek 2017. november 30-áig terjedő időszakig a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségének – igazolható módon – mindenben eleget tett (bérleti díj, egyéb hátraléka nincs, szemétszállítási szerződéssel, poroltóval rendelkezik).

2./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse, hogy a Használt-cikk piac üzemeltetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Kérjük Tisztelt Partnereinket amennyiben érvényesíteni szeretnék a Képviselő-testület által biztosított bérleti díjkedvezményeket, gondoskodjanak arról, hogy a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeiknek teljes mértékben eleget tegyenek, azaz díjhátralékukat legkésőbb november 30-ig az üzemeltető irányába rendezzék, a bérleményhez kapcsolódóan szemétszállítási szerződést kössenek, és porral oltót szerezzenek be.

 

Devecser, 2017 november 8.

                                               Bízva együttműködésükben, tisztelettel:

                                                                                                                  Ferenczi Gábor
                                                                                                                    polgármester

Szerzőről