Pályázati kiírás szakács munkakör betöltésére

Létrehozás: 2017. Apr. 03. - 11:35

 

 

Devecser Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet az Iskolakonyhán szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Várkert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek- és közétkeztetésre vonatkozó szakmai szabályok szerint folytatott szakács tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- szakács végzettség;

- szakács munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;

- magyar állampolgárság;

- büntetlen előélet;

- cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- végzettséget igazoló okiratok másolata;

- szakmai önéletrajz;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2017. június 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczi Gábor polgármester nyújt, a 06-88-512-630-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Devecser Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szakács.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 7.

Szerzőről