Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Létrehozás: 2017. May. 29. - 13:40

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői állás betöltésére határozott időre (gyes, gyed idejére), 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 
Munkahely megnevezése: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

 
Ellátandó feladat: Pénzügyi igazgatási feladatok ellátása: könyvelési feladatok ellátása; beszámolók, jelentések előkészítése; egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok ellátása.

 
Pályázati feltételek:

  • Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

  • büntetlen előélet,

  • magyar állampolgárság,

  • cselekvőképesség,

  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

 Pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésben meghatározottak szerinti adattartalommal a pályázó önéletrajzát,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

  • szakképesítést igazoló okirat másolatát,

  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Illetmény: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül megállapításra.
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

 
Pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el a pályázat benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül.

 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 
A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez – „pályázat pénzügyi ügyintézői állásra” megjelöléssel – címezve (8460 Devecser, Deák tér 1.) kell benyújtani.

 
Az állással kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Pénzügyi Iroda vezetőjétől a 88/512-637-es telefonszámon lehet kérni.

 

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Szerzőről