Meghívó képviselő-testületi ülésre 2017. május 3-án (szerdán) 13 órai kezdettel

Létrehozás: 2017. Apr. 28. - 10:31

M  E  G  H  Í  V  Ó
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 3-án (szerdán) 13,00 órai kezdettel nyilvános ülést
tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
 Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.

           N A P I R E N D   E L Ő T T

 

Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

          Ferenczi Gábor
          polgármester

                N A P I R E N D

T á r g y :                                                                                                     Előadó:

1)     

Településrendezési eszközök módosítása Leier Kft. kérelmére

Ferenczi Gábor
polgármester

2)     

Beszámoló a védőnők 2016. évben végzett munkájáról

Ferenczi Gábor
polgármester

3)     

Devecser Város Védőnői Szolgálat eszközbeszerzési kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

4)     

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a Devecseri „Új temető” (Devecser, Miskei u. 06 hrsz.) fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor
polgármester

5)     

A devecseri Start-munka program telephelyének áthelyezése a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez

Ferenczi Gábor
polgármester

6)     

A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat hatósági ellenőrzése

Ferenczi Gábor
polgármester

7)     

Somló-környéki Feladatellátó Intézmény kérelme házi segítségnyújtás bővítésére

Ferenczi Gábor
polgármester

8)     

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével megkötésre kerülő vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás jóváhagyása

Ferenczi Gábor
polgármester

9)     

A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezése

Ferenczi Gábor
polgármester

10)  

Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor
polgármester

11)  

Beszámoló a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről

Holczinger László
bizottsági elnök

12)  

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház multifunkciós gép vásárlása

Ferenczi Gábor
polgármester

13)  

Devecseri 3565 hrsz-ú – Tik-hegy - ingatlan értékesítése

Ferenczi Gábor
polgármester

14)  

Rinaldo Party Service Bt. terület bérleti kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

15)  

Jánosi Tamás terület bérleti kérelme

Ferenczi Gábor
polgármester

16)  

Néhai Takács Miklós Devecser Város Önkormányzata díszpolgára

Ferenczi Gábor
polgármester

17)  

Vízi-közmű vagyon tulajdonviszonyainak rendezése

Ferenczi Gábor
polgármester

18)  

Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

Ferenczi Gábor
polgármester

19)  

Vegyes ügyek

 

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok.
Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen előre bejelenteni.

D e v e c s e r , 2017. április 28.                                                                           Ferenczi Gábor
                                                                                                                               polgármester

Naptár: 
2017, május 3 - 13:00

Szerzőről