2017. március 29-én 13 órakor a képviselő-testület ülést tart

Létrehozás: 2017. Mar. 24. - 10:57

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 29-én (szerdán) 13,00 órai kezdettel nyilvános ülést
tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház
                           Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3.
   

                                                                                                           

 

                                                                                                   N A P I R E N D E L Ő T T

 Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések (rendeletek, határozatok) végrehajtásáról, az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

     Ferenczi Gábor

     polgármester

 

 

N A P I R E N D

T á r g y : Előadó:
 1.  

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Beszámoló a Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Beszámoló a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Beszámoló a Városi Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Beszámoló a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évben végzett tevékenységéről

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház terembérleti díjainak megállapítása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére multifunkciós gép vásárlása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Városi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

2017-2018. évi Startmunka programmal kapcsolatos beszerzések

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Tájékoztató a Használt-cikk piac működéséről

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

0623/2 hrsz.-ú – Lomis-piac – munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

0623/2 hrsz.-ú „Használt-cikk” piacon lévő kamerarendszer felújítása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

623 hrsz.-ú ingatlanban – Devecser, Jókai u. 1. - villamos szerelési munkák

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecser, Szent I. 17. sz. alatti ingatlan belső fűtési rendszer kiépítése

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzleti terve

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Iparterületen árok kialakítása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Rendezési tervhez kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Rendezési terv módosításhoz – bányaterület - kapcsolódó főépítészi tevékenység ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Táncsics” Mezőgazdasági Zrt. kérelme a 653/1 hrsz-ú ingatlan vételére

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” - pályázat beadása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” - projekt előkészítési feladatok ellátása

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye átszervezésének véleményezése

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Fanni Házat Támogató Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás tervezete

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével kapcsolatban

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

A devecseri rekultivált szilárd hulladéklerakó telep 2017. évi monitoring vizsgálatainak elvégzésére pályázati kiírásról szóló döntés meghozatala

Ferenczi Gábor

polgármester

 1.  

Vegyes ügyek

 

 

  Devecser, 2017. március 24.

 

                                                                                                                                                     Ferenczi Gábor

                                                                                                                                                       polgármester

 

                                                                                                                              

Naptár: 
2017, március 29 - 13:00

Szerzőről