Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/devpolghiv/domains/devecser.hu/public_html/inc/func.inc.php on line 283
Devecser Város weboldala

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Ács Attila

1. A társaság célja:
A társaság célja hogy jogi személyként egyes különösen fontos társadalmi feladatok ellátása és ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenység elvégzése érdekében nonprofit jelleggel közhasznú szervezetként vegyen részt a gazdasági életben.
A Devecser Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint alapító a Gt, az 1997. évi CLVI. Tv., valamint egyéb jogszabályok figyelembe vételével egyes létrehozta jelen korlátolt felelősségű társaságot, mely közhasznú társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.
 
  1. A társaság cégneve, székhelye:
2.1. A társaság cégneve:                      Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2.2. A társaság rövidített cégneve:    Városüzemeltetési Kft.
2.3. A társaság székhelye:                  8460 Devecser, Deák tér 2.
       A társaság telefonszáma:             88/514-635
       A társaság e-mail címe:                varosuzemeltetes@invitel.hu
  1. A társaság tevékenységi körei:
    1. A táraság közhasznú tevékenységei:
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló – módosított – 1997. évi CLVI. Tv. (továbbiakban Kszt.) 26. § c. pontjában megnevezett közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:
  5. sorszám:       Kulturális tevékenység
  7. sorszám:       Műemlékvédelem
  8. sorszám:       Természetvédelem, állatvédelem
  9. sorszám:       Környezetvédelem
11. sorszám:       Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
14. sorszám:       Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
18. sorszám:       Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
19. sorszám:       Euroatlanti integráció elősegítése
22. sorszám:       Közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.
 
A fentiekre is figyelemmel az 2008. január 01-jén hatályba lépett statisztikai nomenklatúra szerint a társaság a következő tevékenységet végzi:
 
4.2 Közhasznú tevékenységek TEÁOR’08 szerint
Főtevékenység
 
8130  Zöldterület-kezelés
Egyéb tevékenységek
 
3600  Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4211  Út, autópálya építése
4299  Egyéb m.n.s. építés
7112  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7810  Munkaközvetítés
 7820  Munkaerőkölcsönzés
 7830  Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8810  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
3700  Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811  Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 3812  Veszélyes hulladék gyűjtése
 3821  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5914  Filmvetítés
9103  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9104  Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
 
A társaság, mint kiemelkedően közhasznú szervezet a felsorolt tevékenységek körében olyan feladatokat lát el, amelyekről az önkormányzat köteles gondoskodni a következő jogszabályok rendelkezése szerint:
-           Az 1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) bekezdése alapján „helyi közutak és köztemetők fenntartása” (TEÁOR’08 43.11, 43,12, 42.99,43.99,)
-           Az 1991. évi XX. Tv. 107. § és 114. § alapján múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02, 91.03)
-           Az 1990. évi LXV. Tv. §. (4) bekezdése alapján egészséges ivóvízellátás (TEÁOR 41.00)
-           Az 1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) bekezdése alapján egészséges ivóvíz ellátás (TEÁOR’08 41.00
-           A Köztisztaságról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 7/1997 (IV.24.) Önk. rendelethez kapcsolódóan (TEÁOR 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 39.00)
 
 
  1. A társaság üzletszerű tevékenységei:
 
5814  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
4311  Bontás
 4312  Építési terület előkészítése
4213  Híd, alagút építése
 4221  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4222  Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 4299  Egyéb m.n.s. építés
 4399  Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4321  Villanyszerelés
 4322  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329  Egyéb épületgépészeti szerelés
 8020  Biztonsági rendszer szolgáltatás
4329  Egyéb épületgépészeti szerelés
4322  Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329  Egyéb épületgépészeti szerelés
4331  Vakolás
4332  Épületasztalos-szerkezet szerelése
 4333  Padló-, falburkolás
 4334  Festés, üvegezés
 4339  Egyéb befejező építés m.n.s.
 4399  Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941  Közúti áruszállítás
6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6209  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7312  Médiareklám
6399  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
8299  M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
3811  Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 3900  Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 8129  Egyéb takarítás
9499  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9603  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 
4.4.  Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez (továbbiakban: működési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.
 
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményének megfelel.
 
 
 
  1. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyről törvény vagy törény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, valamint e tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó – Veszprém Megyei Napló – útján is nyilvánosságra hozza.
 
 
  1. A társaság a TEÁOR szerint megjelölt tevékenységi körén belül döntően a közhasznú társaságokról szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c.) pontjának (7), (8), (9), (11), (18) és (22) pontja alá tartozó tevékenységet kíván folytatni.
 
  1. A társaság a Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve munkaalkalmat teremt a parkfenntartás kézimunkái elvégzésére.
 
  1. Az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében a jogszabályi keretek között eljár az Uniós előírásoknak megfelelő, a parkfenntartás, környezetvédelem, munkaerőpiac körébe tartozó szabályok, szabványok betartása, valamint a fenntartható fejlődés érdekében.
 
  1. Alapító tudomással bír arról, hogy a Ptk. 57. § (1) bekezdése szerint a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat.
 

Kiemelt témák A-Z

 

Devecseri Ujság

Devecseri Ujság 2015/3. szám Devecseri Ujság 2015/2. szám Devecseri Ujság 2015/1. szám Devecseri Ujsag 2014/12. szám nem jelent meg Devecseri Ujsag 2014/11. szám Devecseri Ujsag 2014/10. szám Új Devecseri Újság 2014/9. szám Új Devecseri Újság 2014/8. szám Új Devecseri Újság 2014/7. szám Új Devecseri Újság 2014/6. szám Új Devecseri Újság 2014/5. szám Új ...

Tovább »

Vörösiszap-katasztrófa

2010. október 4-én átszakadt az ajkai MAL Zrt. Ajka és Kolontár közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő egymillió köbméternyi iszap elöntötte többek között Devecser mélyebben fekvő részeit, a város területének kb. egyharmadát. A termőtalajok átlagánál több nehézfémet tartalmazó, erősen lúgos ...

Tovább »

Kiemelt témák A-Z

Kiemelt témák A-Z Adózás Állás Anyakönyv Bejelentések Család Egészség, sport Engedélyek Építés Gépjármű Hagyaték Időpontfoglalás Környezetvédelem Közérdekű adatok Kultúra, programok Közbeszerzés Nyomtatványok Okmányiroda Oktatás Rendelettár Szociális ügyek, ...

Tovább »

Websas

 ...

Tovább »


[ Fel, oldal eleje ]